Santa's Hotels | Lutontie 3 | FI-99830 SAARISELKÄ | saariselka (at) santashotels.fi
GPS 68°25'9.96"N, 27°25'36.38"E
FI EN DE 中文 日本語
jytisee_paraatiajo.jpg
Minulla on koodi »
« En halua antaa koodia

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Saariselän Tunturihotellit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.05.2018. Viimeisin muutos 16.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

SANTA'S HOTEL TUNTURI
Saariselän Tunturihotellit Oy
Y-tunnus: 0942022-0
Postiosoite: Lutontie 3, 99830 Saariselkä
Käyntiosoite: Lutontie 3, 99830 Saariselkä
Puhelin: (016) 68 111
Sähköposti: saariselka@santashotels.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eeva-Marja Jokinen, puh 016 68111

3. Rekisterin nimi

Jänkhällä Jytisee -tapahtuman osallistujien asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen tapahtuu joko www-lomakkeella tai paikan päällä rekisteröitymispisteessä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tapahtumaan osallistuneiden rekisteröinti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat tapahtumaan osallistuvan henkilön:

• Nimi
• Osoite
• Puhelin
• Sähköposti
• Valinta sähköpostituslistalle liittymisestä
• T-paidan koko
• Moottoripyöräkerhon nimi
• Kotipaikkakunta
• Ajaja/matkustaja valintakysymys
• Maksetun rekisteröintimaksun määrä
• Varauksen tila (saapuva/sisäänkirjattu/peruttu)

Tietoja säilytetään 5 vuotta jonka jälkeen ne tuhotaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeen kautta etukäteen tai paikan päällä rekisteröityessä ilmoittautumispisteessä.
Maksutiedot saadaan joko pankin tiliotteelta tai paikan päällä ilmoittautumispisteessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja ei luovuteta muille tahoille. Kerätyistä tiedoista voidaan julkaista julkisesti ainoastaan tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään suomessa sijaitsevassa palvelimessa ja niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

+358 16 321 3227
rovaniemi@santashotels.fi

Hotel Santa Claus
Korkalonkatu 29
FI-96200 Rovaniemi

Tel +358 16 321 321

+358 400 102 170
arctic.circle@santashotels.fi

Igloos Arctic Circle
Joulumaankuja 8
FI-96930 Arctic Circle

Tel +358 16 321 321

+358 16 321 3227
rudolf@santashotels.fi

Hotel Rudolf
Koskikatu 41-43
Rovaniemi

Check In:
Hotel Santa Claus

Tel +358 16 321 321

+358 400 102 200
luosto@santashotels.fi

Hotel Aurora
Luppokeino 1
FI-99555 Luosto

Tel +358 400 102 200

+358 16 681 501
saariselka@santashotels.fi

Hotel Tunturi
Lutontie 3
FI-99830 Saariselkä

Tel +358 16 68 111

+358 16 321 3227
kilpisjarvi@santashotels.fi

Chalets Rakka
Urpiaisenkuja 4
FI-99490 Kilpisjärvi

Tel. +358 400 230 011

+358 8 469 2500
kalajoki@santashotels.fi

Resort & Spa Hotel Sani
Jukupolku 5
FI-85100 Kalajoki

+358 8 469 2500